02 märts 2012

Keelenõuanne!!

Vimasel ajal eestikeelseid laule kuulates olen avastanud huvitava tendentsi. Õigemini võib sedasama nähet kohata ka tavapärases keelepruugis. Paljudele ei hakka see kindlasti kõrva, aga minusugusele puristile on see kui punane rätik härjale. Las ma toon mõne näite:
Sõpruse puiestee "Kaks meest": "Kaks meest mööda teed tulid teed ..."
Lenna "Mina jään": "Tuhat tähte alla langevad ..."
JääBoiler "Kaks tüdrukut": "Kaks tüdrukut lähevad puiestee tänaval ..."


Kas mõistsite?

Õige! Verb peab ühilduma nimisõnaga arvus ja arvsõna (antud juhtudel "kaks" ja "tuhat") on ainsusli nimisõna!!! Olenemata tähendusest ja sellest et paljudel juhtudel toob ta väja mitmuse. Seega peaks eelpool mainit näidetes olema tegusõnadeks vastavalt "tuli", "langeb" ja ""läheb". Võib-olla on kergem seda meelde jätta nii, kui mõtteis võtta laiendav nimisõna ära? Igatahes, oleks tore, kui me kõik vähemalt püüaksime eesti keelt õigesti kõnelda.

1 kommentaar:

notsu ütles ...

Tglt on mingil määral lubatud ka semantiline ühildumine (mis tähenduselt mitmuslike, vormilt ainsuslike arvsõnade puhul tähendab mitmust), aga on tõsi, et oleks tore, kui see ei jääks ainsaks kasutusel olevaks variandiks, sest meie vormid, kus ainsusega saab mitmust väljendada, on oma eripäraga ju toredad.